top of page

Iskola på Instagram

Språkkurs i Trondheim

Språkundervisning i små grupper og med effektive løsninger for hver enkelt. Ta kontakt i dag! Iskola Learning Solutions

Norsk i bruk

I norsk finnes det flere veldig vanlige verb med uregelrette bøyningsformer. Nå skal du få se noen forslag til huskeregler som du kan bruke for å lære deg verbformene lettere.

Seneste språkvideoer

bottom of page