top of page

OM OSS

Sett prikken over i-en - finn den perfekte løsningen for kurset ditt. Hvorfor kaste bort tid på et opplegg som ikke gir gode resutlater? Vi følger opp alle våre prosjekter med pedagogisk kompetanse og samvittighet, noe som garanterer at deltakerne våre blir fornøyde.

 

Iskola AS' virksomhet:

 

Undervisning: Språkundervisning (både offentlig og privat), voksenopplæring, planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av kurs i lesing/skriving, data, regning, muntlige ferdigheter samt yrkesrettet norskopplæring for utlendinger, trening og veiledning av kursholdere. Utvikling av undervisningsmateriell og -metoder.

TEAM
Gizella

Daglig leder

Språklærer (ungarsk, tysk, fransk)

 

Gizella har arbeidet som språklærer og oversetter (ungarsk, tysk og fransk) i Budapest, Ungarn, og i januar 2013 flyttet hun til Trondheim. Hun er utdannet tysklærer og fransklærer med undervisningskompetanse i barne-, ungdoms- og videregående skole og fagoversetter og tolk. Hun har undervisningserfaring fra ungarsk ungdomsskole og videregående skole og mer enn ti års erfaring med voksenopplæring som språklærer i ulike bedrifter. Hun er interessert i språkpedagogikk, og hun skrev masteroppgave i fransk om utviklingsmulighetene til den kommunikative kompetansen. Metodene, som hun utviklet på grunnlag av autentiske dokumenter, kan brukes språkuavhengig. I 2009 begynte hun på en doktorutdanning innen pedagogikk ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

 

Siden 2013 har Gizella jobbet både med norskkurs og med BKA-prosjekter (nå: Kompetansepluss). Hun har god erfaring såvel med koordinering og utvikling av opplegg som med oppfølging av hele prosjektet.

I juni 2018 avsluttet hun sitt masterstudium i voksnes læring ved NTNU. Hun valgte dette studiet for å lære mer om hvordan hun kunne tilrettelegge kurs for voksne deltakere bedre.

Polyana

Språklærer

(engelsk, portugisisk, spansk)

 

Polyana har jobbet som EFL- og ESL-lærer i 12 år ved IBEUV, Binasjonalt senter i Brasil, hvor hun underviste ikke bare i engelsk, men også i kulturen i USA. Hun har studert ved Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) og ved University of Western Sydney (UWS), hvor hun fikk sine grader i engelsk språk og engelskspråklig litteratur. Hun lærte teknikker i EFL- og ESL-undervisning ved UWS, Australia. Hun har undervist i spansk og portugisisk som andre-/fremmedspråk i Brasil og i Norge. I Trondheim har hun undervist ved Heimdal VGS, AØF, KVT og Klæbu ungdomsskole.

bottom of page